X Konferencja
sekcji wad wrodzonych serca
u młodocianych i dorosłych 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

– 24.10.2020

Do konferencji pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Zaproszenie

logosww
logo_ptk
Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na jubileuszową,

X Konferencję Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się 24 października 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną konferencja po raz pierwszy będzie transmitowana przez internet. Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość przekazu, będziemy transmitować wykłady i dyskusje ekspertów z profesjonalnego studia.

Zaproszeni prelegenci pracujący w referencyjnych ośrodkach na terenie całego kraju gwarantują wysoki poziom merytoryczny prezentowanych treści oraz dyskusji. Dzielenie się najnowszą wiedzą i doświadczeniem uznajemy nie tylko za swój przywilej, ale i obowiązek. Tym bardziej cieszy nas stale rosnące zainteresowanie środowiska lekarskiego grupą chorych z wadami wrodzonymi serca.

Ze względu na nową formułę spotkania zdecydowaliśmy o pewnych zmianach w programie, między innymi o przeniesieniu dwóch sesji dotyczących problemów pacjentów po operacji metodą Fontana na następną konferencję. W aktualnym programie znajdą się wykłady o zasadach wykorzystania różnych możliwości obrazowania anatomicznego i czynnościowego w wadach wrodzonych serca. Porozmawiamy również o ubytkach przegrody międzyprzedsionkowej, wadzie która stale budzi duże zainteresowanie słuchaczy. Będziemy dyskutować także o problemach zagrażających życiu zaburzeń rytmu, stratyfikacji ryzyka i możliwościach prewencji nagłego zgonu sercowego.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie okazją do rozszerzenia praktycznej wiedzy.

Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK

24.10.2020, SOBOTA

Program

 9.00-9.05 Powitanie uczestników – Przewodnicząca Sekcji, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Warszawa

Sesja 1 

Obrazowanie komplementarne w wadach wrodzonych serca

Prowadzenie i moderowanie dyskusji: Piotr Hoffman, Warszawa; Monika Komar, Kraków; Mateusz Śpiewak, Warszawa,


09.05 – 09.20
Echokardiografia w ocenie hemodynamiki wad – co możliwe, co wątpliwe, co niemożliwe? Anna Klisiewicz, Warszawa

09.20 – 09.35 Rezonans magnetyczny serca – odpowiedzi na pytania po badaniu echo? Mateusz Śpiewak, Warszawa

09.35 – 09.50 Tomografia komputerowa – parametry niezbędne przed leczeniem chirurgicznym i interwencyjnym? Jan Głowacki, Zabrze

09.50 – 10.05 Cewnikowanie serca w diagnostyce wad wrodzonych serca. Marcin Demkow, Warszawa

10.05 – 10.20 Dyskusja

Sesja 2

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej – o czym warto wiedzieć?

 

Prowadzenie i moderowanie dyskusji: Piotr Hoffman, Warszawa; Robert Sabiniewicz, Gdańsk

10.20 – 10.35 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej – zawiła anatomia prostej wady.  Adam Koleśnik, Warszawa

10.35 – 10.50 Zasady diagnozowania i terapii pacjentów z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej z nadciśnieniem płucnym. Jacek Kusa, Wrocław

10.50 – 11.05 Zasady diagnozowania i terapii pacjentów starszych z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej. Monika Komar, Kraków

11.05 – 11.20 Interwencje wymagające dojścia transseptalnego u pacjentów po przezskórnym zamknięciu ubytków międzyprzedsionkowych/przetrwałego otworu owalnego. Marek Grygier, Poznań

11.20 – 11.35 Dyskusja

Sesja 3 

Groźne zaburzenia rytmu serca u chorych z wadami wrodzonymi serca – stratyfikacja ryzyka i możliwości prewencji nagłego zgonu sercowego

Prowadzenie i moderowanie dyskusji: Elżbieta Katarzyna Biernacka, Warszawa; Katarzyna Bieganowska, Warszawa; Maciej Sterliński, Warszawa

11.35 – 11.50 Rola elektrokardiogramu i badania elektrofizjologicznego w stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego u pacjentów z wadami wrodzonymi serca. Maria Miszczak- Knecht, Warszawa 

11.50 – 12.05 Przypadek: Niestabilny  hemodynamicznie częstoskurcz komorowy u pacjenta z tetralogią Fallota. Joanna Kwiatkowska, Gdańsk

12.20 – 12.35 Ryzyko nagłego zgonu sercowego u chorych z dTGA po korekcji fizjologicznej i ccTGA. Olga Trojnarska, Poznań

12.35 – 12.50 Przypadek: Zatrzymanie krążenia w zespole Marfana. Karolina Borowiec, Warszawa

12.45 – 13.00 Dyskusja i zakończenie

 

Rejestracja

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medical Planners w Warszawie ul. Bema 83 lok.25.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.

Partnerzy

longo_01
longo_02
longo_03
longo_04
longo_05
longo_06
longo_08
longo_07
longo_09
longo_10

Patronat medialny

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas:

kontakt@konferencjaswws2020.pl

ORGANIZATOR

Medical_Events_logo