X Konferencja
sekcji wad wrodzonych serca
u młodocianych i dorosłych 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników wynikające z zaleceń Ministerstwa Zdrowia dotyczących organizacji imprez masowych, Komitet Naukowy i Organizacyjny postanowił zmienić termik konferencji na

24.10.2020r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Do konferencji pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Zaproszenie

logosww
logo_ptk
Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na jubileuszową, X Konferencję Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się 28 marca 2020 roku w hotelu Marriott w Warszawie.

Wielkość polskiej populacji Młodocianych i Dorosłych z Wadami Wrodzonymi Serca (ang. Grown Up Congenital Heart, GUCH) jest szacowana na około 80 000–100 000. Roczny wzrost o około 2400 pacjentów można przewidzieć na podstawie wskaźnika urodzeń (przy założeniu, że 80% noworodków z wadami wrodzonymi serca urodzonych teraz przeżywa do dorosłości). Niewątpliwy postęp jaki dokonał się w diagnostyce i leczeniu tych chorych zawdzięczamy nowym technologiom, z których na co dzień korzystamy w praktyce klinicznej. Zaproszeni goście i prelegenci pracujący w referencyjnych ośrodkach na terenie całego kraju gwarantują wysoki poziom merytoryczny prezentowanych treści oraz dyskusji, do której mamy nadzieję zachęcą uczestników. Dzielenie się najnowszą wiedzą i doświadczeniem uznajemy nie tylko za swój przywilej, ale i obowiązek. Tym bardziej cieszy nas stale rosnące zainteresowanie środowiska lekarskiego tą grupą chorych.

Program najbliższej konferencji będzie obejmował przedstawienie współczesnej wiedzy na temat najbardziej złożonej grupy pacjentów po operacji typu Fontan – od patofizjologii krążenia fontanowskiego po odległe powikłania i możliwości terapeutyczne. Będziemy dyskutować także o problemach zagrażających życiu zaburzeń rytmu, stratyfikacji ryzyka i możliwościach prewencji nagłego zgonu sercowego. Nie zabraknie również sesji o zasadach wykorzystania różnych możliwości obrazowania anatomicznego i czynnościowego w wadach wrodzonych serca.   

Mamy nadzieję, że spotkanie w Warszawie będzie okazją do wymiany praktycznej wiedzy oraz miłych spotkań w gronie dobrych znajomych.

Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK

28.03.2020
Nowy termin: 24.10.2020

Hotel Marriott Warszawa,

al. Jerozolimskie 65/79

Program

9.00 – 9.15 Otwarcie

09.15 – 10.30 – Sesja 1 

Obrazowanie komplementarne w wadach wrodzonych serca

Prowadzenie i moderowanie dyskusji:  Piotr Hoffman, Warszawa, Monika Komar, Kraków, Mateusz Śpiewak, Warszawa,


09.15 – 09.30
Echokardiografia w ocenie hemodynamiki wad – co możliwe, co wątpliwe, co niemożliwe? Anna Klisiewicz, Warszawa

09.30 – 09.45 Rezonans magnetyczny serca – odpowiedzi na pytania po badaniu echo? Mateusz Śpiewak, Warszawa

09.45 – 10.00 Tomografia komputerowa – parametry niezbędne przed leczeniem chirurgicznym i interwencyjnym? Jan Głowacki, Zabrze

10.00 – 10.15 Cewnikowanie serca w diagnostyce wad wrodzonych serca.  Marcin Demkow, Warszawa

10.15 – 10.30 Dyskusja

10.30 – 10.50 Przerwa kawowa

10.50 – 12.30 Sesja 2

„Pacjenci po operacji typu Fontan. Wiedzieć by lepiej rozumieć”

Prowadzenie i moderowanie dyskusji: Jacek Białkowski, Zabrze, Bohdan Maruszewski, Warszawa, Tomasz Moszura, Łódź

10.50 – 11.10 Podstawy patofizjologii po operacji typu Fontan. Optymalizacja krążenia fontanowskiego – interwencje, leki rozszerzające naczynia płucne, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Warszawa

11.10 – 11.25 Polska populacja pacjentów po operacji typu Fontan. Wyniki rejestru. Andrzej Kansy, Warszawa

11.25 – 11.40 Zaburzenia krzepnięcia, jako źródło istotnego ryzyka powikłań. Zasady profilaktyki p/krzepliwej. Lidia Tomkiewicz-Pająk, Kraków

11.40 – 11.55 Tachyarytmie nadkomorowe. Poważny problem po operacjach Fontana. Paweł  Derejko, Warszawa

11.55 -12.10 Niewydolność serca jednokomorowego. Odrębności farmakoterapii. Magdalena Lipczyńska, Warszawa

12.10 – 12.30 Dyskusja

12.30 – 13.20 Przerwa lunchowa

13.20 – 15.05  Sesja 3  


„Pacjenci po operacji typu Fontan. Wiedzieć by lepiej rozumieć” c.d.

Prowadzenie i moderowanie dyskusji: Grażyna Brzezińska-Rajszys, Warszawa, Mariusz Kuśmierczyk, Warszawa, Tomasz Mroczek, Kraków,

13.20 – 13.35 Choroby wątroby związane z operacją Fontana (ang. Fontan-associated liver disease, FALD). Marskość wątroby, rak wątrobowokomórkowy. Zuzanna Powichrowska, Warszawa

13.35 – 13.50 Zespół jelitowej utraty białka, plastyczne zapalenie oskrzeli. Rozpoznanie, postępowanie, wyniki. Anna Mazurek-Kula, Łódź

13.50 – 14.05 Układ limfatyczny po operacji Fontana. Adam Koleśnik, Warszawa

14.05 – 14.20 Zaawansowana niewydolność u pacjentów po operacji typu Fontan i kwalifikacja do przeszczepu. Justyna Rybicka,  Londyn  

14.20 – 14.35 Konwersja, wspomaganie, przeszczep serca czy serce plus wątroba, a może wcześniejsza refleksja nad decyzjami operacyjnymi…Mariusz Kuśmierczyk, Warszawa

14.35 – 14.55 Dyskusja

14.55-15.05 Propozycja karty kontroli pacjentów po operacji typu Fontan

15.05 – 15.25 Przerwa kawowa

15.25 -16.50 Sesja 4 

Groźne zaburzenia rytmu serca u chorych z wadami wrodzonymi serca – stratyfikacja ryzyka i możliwości prewencji nagłego zgonu sercowego

Prowadzenie i moderowanie dyskusji: Elżbieta Katarzyna Biernacka, Warszawa,  Katarzyna Bieganowska, Warszawa, Maria Olszowska, Kraków, Oskar Kowalski, Zabrze

15.25 – 15.40 Rola elektrokardiogramu i badania elektrofizjologicznego w stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego u pacjentów z wadami wrodzonymi serca.  Maria Miszczak- Knecht, Warszawa 

15.40 – 15.55 Przypadek: Niestabilny  hemodynamicznie częstoskurcz komorowy u pacjenta z tetralogią Fallota. Joanna Kwiatkowska, Gdańsk

15.55 – 16.10 Ryzyko nagłego zgonu sercowego u chorych z dTGA po korekcji fizjologicznej i ccTGA. Olga Trojnarska, Poznań

16.10 – 16.25 Przypadek:  Zatrzymanie krążenia w zespole Marfana.  Karolina Borowiec, Warszawa

16.25 – 16.45 Dyskusja

16.45 – 17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Rejestracja

Opłata za udział w konferencji wynosi:

150 zł od 01.02.2020

Wpłaty (po uprzedniej rejestracji) należy dokonać przelewem na konto bankowe Medical Planners o numerze rachunku:

35 1090 2590 0000 0001 4330 8719

tytuł przelewu: 
“Opłata rejestracyjna za udział w
X Konferencji SWWS Warszawa 2020″
Informujemy, że dokonana opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. Cena obejmuje uczestnictwo w wydarzeniu, materiały zjazdowe, lunch, przerwy kawowe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.

Gwarancją uczestnictwa
w konferencji jest wcześniejsze dokonanie płatności.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medical Planners w Warszawie ul. Bema 83 lok.25.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.

Partnerzy

longo_01
longo_02
longo_03
longo_04
longo_05
longo_06
longo_08
longo_07
longo_09
longo_10

Zakwaterowanie

marriott
novotel
mercure

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas:

kontakt@konferencjaswws2020.pl

ORGANIZATOR

Medical_Events_logo