Skip to content

X Spotkanie Naukowe
Sekcji Wad Wrodzonych Serca
u Młodocianych i Dorosłych 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

MATERIAŁ Z WYDARZENIA BĘDZIE DOSTĘPNY JESZCZE 30 DNI

Zaproszenie

logosww
logo_ptk
Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na jubileuszowe,

X Spotkanie Naukowe Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się 24 października 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie naukowe po raz pierwszy będzie transmitowana przez internet. 

Zaproszeni prelegenci pracujący w referencyjnych ośrodkach na terenie całego kraju gwarantują wysoki poziom merytoryczny prezentowanych treści oraz dyskusji. Dzielenie się najnowszą wiedzą i doświadczeniem uznajemy nie tylko za swój przywilej, ale i obowiązek. Tym bardziej cieszy nas stale rosnące zainteresowanie środowiska lekarskiego grupą chorych z wadami wrodzonymi serca.

Ze względu na nową formułę spotkania zdecydowaliśmy o pewnych zmianach w programie, między innymi o przeniesieniu dwóch sesji dotyczących problemów pacjentów po operacji metodą Fontana na następną konferencję. W aktualnym programie znajdą się wykłady o zasadach wykorzystania różnych możliwości obrazowania anatomicznego i czynnościowego w wadach wrodzonych serca. Porozmawiamy również o ubytkach przegrody międzyprzedsionkowej, wadzie która stale budzi duże zainteresowanie słuchaczy. Będziemy dyskutować także o problemach zagrażających życiu zaburzeń rytmu, stratyfikacji ryzyka i możliwościach prewencji nagłego zgonu sercowego.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie okazją do rozszerzenia praktycznej wiedzy.

Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK

24.10.2020, SOBOTA

Program

 9.00-9.05 Powitanie uczestników – Przewodnicząca Sekcji, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Warszawa

Sesja 1 

Obrazowanie komplementarne w wadach wrodzonych serca

Prowadzenie i moderowanie dyskusji: Piotr Hoffman, Warszawa; Monika Komar, Kraków; Mateusz Śpiewak, Warszawa,


09.05 – 09.20
Echokardiografia w ocenie hemodynamiki wad – co możliwe, co wątpliwe, co niemożliwe? Anna Klisiewicz, Warszawa

09.20 – 09.35 Rezonans magnetyczny serca – odpowiedzi na pytania po badaniu echo? Mateusz Śpiewak, Warszawa

09.35 – 09.50 Tomografia komputerowa – parametry niezbędne przed leczeniem chirurgicznym i interwencyjnym? Jan Głowacki, Zabrze

09.50 – 10.05 Cewnikowanie serca w diagnostyce wad wrodzonych serca. Marcin Demkow, Warszawa

10.05 – 10.20 Dyskusja

Sesja 2

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej – o czym warto wiedzieć?

 

Prowadzenie i moderowanie dyskusji: Piotr Hoffman, Warszawa; Robert Sabiniewicz, Gdańsk

10.20 – 10.35 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej – zawiła anatomia prostej wady.  Adam Koleśnik, Warszawa

10.35 – 10.50 Zasady diagnozowania i terapii pacjentów z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej z nadciśnieniem płucnym. Jacek Kusa, Wrocław

10.50 – 11.05 Zasady diagnozowania i terapii pacjentów starszych z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej. Monika Komar, Kraków

11.05 – 11.20 Interwencje wymagające dojścia transseptalnego u pacjentów po przezskórnym zamknięciu ubytków międzyprzedsionkowych/przetrwałego otworu owalnego. Marek Grygier, Poznań

11.20 – 11.35 Dyskusja

Sesja 3 

Groźne zaburzenia rytmu serca u chorych z wadami wrodzonymi serca – stratyfikacja ryzyka i możliwości prewencji nagłego zgonu sercowego

Prowadzenie i moderowanie dyskusji: Elżbieta Katarzyna Biernacka, Warszawa; Katarzyna Bieganowska, Warszawa; Maciej Sterliński, Warszawa

11.35 – 11.50 Rola elektrokardiogramu i badania elektrofizjologicznego w stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego u pacjentów z wadami wrodzonymi serca. Maria Miszczak- Knecht, Warszawa 

11.50 – 12.05 Przypadek: Niestabilny  hemodynamicznie częstoskurcz komorowy u pacjenta z tetralogią Fallota. Joanna Kwiatkowska, Gdańsk

12.20 – 12.35 Ryzyko nagłego zgonu sercowego u chorych z dTGA po korekcji fizjologicznej i ccTGA. Olga Trojnarska, Poznań

12.35 – 12.50 Przypadek: Zatrzymanie krążenia w zespole Marfana. Karolina Borowiec, Warszawa

12.45 – 13.00 Dyskusja i zakończenie

 

Q&A

SESJA 1

Anna Klisiewicz

Mateusz Śpiewak

Jan Głowacki

Marcin Demkow

SESJA 2

Pytania do prowadzących sesje

Jacek Kusa

Marek Grygier

SESJA 3

Maria Miszczak-Knecht

Joanna Kwiatkowska

instr

Pytanie do uczestników sesji

Czy pacjent zaprezentowany przez Panią prof Kwiatkowską byłby kandydatem do przeszczepu serca z racji na rozległe uszkodzenie RV?

Olga Trojnarska

Karolina Borowiec

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas:

kontakt@konferencjaswws2020.pl

ORGANIZATOR